האזנה מיוטיוב

פתיחה:

B♭m //// B♭ //// F7 //// F B♭m //// B♭ //// F7 //// F

 

אתF(sus4) באתF /A ונתתB♭ ולא ביקשתG /B דברCm /B♭ כמעט //// G#m7 אתF(sus4) באתF /A ונגעתB♭ בלאט
כל פעםDm קצת,
לאטGm לאט //// Gm7 /F אניC //// C7 /B♭ לא הרגשתיAm7 מתיDm7 ואיך נכנסתGm7 אל תוך חייC13.

אתF(sus4) באתF /A ואותיB♭ אהבת,
כאבתG /B ולא עזבתCm /B♭ //// G#m7 //// C#7,9 אתF(sus4) באתF /A ונשארתB♭, נשבעת
בכול משפטDm ,
בכל מבטGm //// Gm7 /F אניC //// C7 /B♭ עוד הייתיAm7 אי שםDm7 כשאת נכנסתGm7 אצלי לדםD#7.

כמוG# //// B♭ /G# כלים שלוביםGm7 //// Cm7 אני ואתFm7 ביחדB♭7 מתמלאיםDm(add4) עד קוFdim /G הלבC //// Am שנינו עכשיוE♭ /F בקו אחדC //// Am יחד זורמיםE♭ /F מיד לידD /E //// Bm7 פעם אניF /G ופעם אתE /F# //// E //// C#m7

באתC#m7 /B ונתתA ולא ביקשתF# /B♭ דברB7 /A כמעטB7 /G# //// F#m //// F7b5 אתE(sus4) באתE /G# ונגעתA בלאט
כל פעםC#m קצת,
לאטF#m לאט //// F#m /E אניB //// B7 /A לא הרגשתיG#m7 מתיC#m7 ואיך נכנסתF#m7 אל תוך חייG#7

 

סולו:

G# //// E♭ /G //// F# //// C# /F //// C# E♭ //// B♭m /G# //// B♭m //// Fm //// C# //// Fm7 E♭7 //// C# //// F# //// B♭m //// Fm //// Cm //// E♭ /C#

 

 

כמוG# //// B♭ /G# כלים שלוביםGm7 //// Cm7 אני ואתFm7 ביחדB♭7 מתמלאיםDm(add4) עד קוFdim /G הלבC //// B♭ /D //// C /E

ואתF7(sus4) באתF /A ונתתB♭ ולאDm /A G#dimביקשתG7 דברC7,9 כמעטF

 

F //// B♭m /E♭ //// B♭m ////  B♭ //// F7 /A //// F

שיתוף