פתיחה:

A7 //// G /D //// E /D //// D //// Aaug

ימיםD לבנים, ארוכיםDmaj7, כמו בקיץD7 קרני החמהG /D שלוות F#7 בדידות גדולהBm על מרחב הנהרE7.
חלונותG פתוחיםF#m לרווחה אל F#dim7 תכלתB7 דממהEm.
גשריםB♭ ישרים וגבוהיםD בין אתמול ומחרE7 //// G

כל כךD קל לשאתDmaj7 שתיקתכם, ימיםD7 לבנים וריקיםG /D הןF#7 עיני למדוBm לחייך וחדלוE7 משכבר
לזרזG על לוחF#m שעון את מרוץF#dim7 הדקיםB7 //// Em ישריםB♭ וגבוהים הגשריםD בין אתמול ומחרE7 //// G //// A7

 

לבבי התרגלBm אל עצמו ומונהC#mdim7 במתינותF#7 דפיקותיוBm.
ולמתקD7 הקצב הרךG מתפייסCmaj7, מוותר ונרגעF#7,
כתינוקBm מזמרF#m שיר ערשו טרםBm סגור את עיניוF#m, //// F#m /E עתD7 האם הלאהG פסקה מזמרE /G# ונרדמהA7.

 

סולו:

G /D //// D7 //// Dmaj7 //// D E7 //// Bm //// F#7 Em //// B7 //// F#dim7 //// F#m //// G A7 //// G //// E7 //// D //// B♭

 

לבבי התרגלBm אל עצמו ומונהC#mdim7 במתינותF#7 דפיקותיוBm.
ולמתקD7 הקצב הרךG מתפייסCmaj7, מוותר ונרגעF#7,
כתינוקBm מזמרF#m שיר ערשו טרםBm סגור את עיניוF#m, //// F#m /E עתD7 האם הלאהG פסקה מזמרE /G# ונרדמהA7.

 

ימיםD לבנים, ארוכיםDmaj7, כמו בקיץD7 קרני החמהG /D שלוות F#7 בדידות גדולהBm על מרחב הנהרE7.
חלונותG פתוחיםF#m לרווחה אל F#dim7 תכלתB7 דממהEm.
גשריםB♭ ישרים וגבוהיםD בין אתמול ומחרE7 //// G //// D

 

שיתוף