האזנה מיוטיוב

פתיחה:

A6,7 //// C# /D //// D A6,7 //// Bm //// F#m //// Em //// D //// G //// D

עודD מעט כולם ילכו //// G שנינוEm נוכל להיות לבדD //// G את תעשי תה אחרון     Em אני אקראEm7 לך קטעים מצחיקים A //// Aaug   מן העתוןD B♭dim //// Em //// G

אחרD כך נשמע תקליטD7 של רנדי ניומן //// G ישEm מילים בתוך העטיפהD אני אוהבEm אותך היום //// B♭dim אני אוהבD אותך

D //// B♭ //// G

כשנגמורD עם הסלוןA, נתרחץEm7 //// A7,9 ונתבשםD //// G אני אהיה מוכן הרבהD לפנייך
אבל לא איכפת לי לחכותA //// Em //// G תבואי כברD Dmag7 //// Em //// G A6,9 //// Bm //// F#m //// Em //// Dmag7 //// Em7 //// G

 

אחרD כך אגע
אגעG /D לך בכל הגוףD //// G את תגעי Em תגעי חזרה D //// G את תגידי טוב לי היוםG7 //// Em אני אשמח עמוק בפניםA //// Aaug שמחה גדולהD Aaug      A       Em7       Fm7       F#m7

אתD תרדמי הרבהD7, הרבה לפני, //// G אבלEm לא איכפת לי לחכותD אחרEm כך יעלה האור, ימצאA אותי עודAaug ערD חושב על מהG היה //// Em7 חושב על מה עכשיו ומה יהיהGm6 A6,7 //// Bm //// F#m //// Em //// Fm //// F#m Dmag7

שיתוף